Næringsmegleren på Vestlandet

SPV Næringsmegling er lokalt forankret, har god lokal kjennskap og kunnskap om eiendomsmarkedet på Vestlandet. Vi bistår i prosessen med kjøp, salg og utleie av næringseiendom. Kontakt oss for verdivurdering, rådgivning, eller for å få oversikt over markedet.